Tilaa sisältöjä

Content Writer-verkkosivuston säännöt

Nämä säännöt määrittelevät contentwriter.fi-verkkosivuston, jäljempänä ”Portaali”, käyttöehdot.

§ 1 Tietoja meistä

 1. Portaalin omistaja on Content Writer LLC, jonka toimipaikka on Puolassa, al. Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, rekisteröity KRS-numerolla: 0001088645, NIP: 7792567297, jäljempänä näissä säännöissä ”Content Writer”.

§2 Määritelmät

 1. Teokset – Content Writerin sähköisesti tarjoamat kirjoituspalvelut.
 2. Tilaus – Palvelun toteuttamisen tilaus.
 3. Tarjous –Content Writerin tarjoamien palvelujen kooste.
 4. Asiakas – Tilauksen tehnyt Portaalin käyttäjä.
 1. Sopimus – Asiakkaan ja Content Writerin välinen molemminpuolinen sitoumus, joka koostuu Content Writerin vastaanottamien tilausten toteuttamisesta vastineeksi Asiakkaan Content Writerille maksamasta korvauksesta.
 2. Osapuolet – Sopimukseen osallistuvat tahot eli Asiakas ja Content Writer.

§ 3 Palvelujen tarjoamisen ehdot

§ 3.1 Sopimuksen tekeminen

 1. Sopimukset tehdään Puolan lain mukaisesti.
 2. Portaalin käyttäjä tekee tilauksen Content Marketing + -käyttöalustan kautta.
 3. Alusta määrittää Tilauksen hinnan ja toteutuksen keston. Samalla Content Writer lähettää ehdotuksen Sopimuksen tekemiseksi.
 4. Sopimus syntyy Tilauksen luomisen seurauksena ”Tilaan ja maksan” -painiketta painamalla.
 5. Asiakas sitoutuu suorittamaan maksun Sopimuksen tekemisen jälkeen valitsemallaan maksutavalla: [1] Visa/MasterCard -maksukortti, [2] sähköiset lompakot: Google Pay & Apple Pay, [3] PayPal-palvelu.
 6. Maksun saatuaan Content Writer on sitoutunut toteuttamaan Teokset Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

§ 3.2 Sopimuksesta luopuminen ja sen irtisanominen

 1. Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun kaikki osapuolten väliset velvoitteet on täytetty.
 2. Töiden yksilöllisestä luonteesta johtuen Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa Sopimusta.
 3. Content Writer voi irtisanoa Sopimuksen milloin tahansa, jos Palveluiden tarjoamisen luonteesta johtuvat ulkoiset olosuhteet tekevät Tilauksen toteuttamisen mahdottomaksi. Sopimuksen irtisanomisesta ei synny Asiakkaalle Content Writeriin liittyviä lisävaatimuksia.
 4. Content Writer pidättää itselleen oikeuden irtisanoa Sopimus välittömästi, jos Asiakas on olennaisesti rikkonut Sopimuksen ehtoja tai ei tee yhteistyötä Content Writerin kanssa, mikä estää Sopimuksen toteuttamisen sen ehtojen mukaisesti.

§ 4 Valitukset

 1. Asiakkaalla on 3 päivän kuluessa Töiden valmistumisesta kertaluonteinen oikeus määrittää muutoksen laajuus, mukaan lukien kieli- ja sisältövirheiden korjaaminen.
 2. Valitukset tulee lähettää sähköisesti kirjoittamalla sähköposti osoitteeseen: [email protected].
 3. Valituksen saatuaan Content Writer asettaa päivämäärän, johon mennessä se toteuttaa Teoksiin tehtävät muutokset.
 4. Teosten tätä myöhemmät muokkaukset ovat maksullisia.

§ 5 Henkilötiedot

 1. Henkilötietojen suojaa koskevan asetuksen (GDPR) mukaisesti 27.4.2016 Content Writerin henkilötietojen käsittelyn ehdot on kuvattu yksityiskohtaisesti tietosuojaselosteessa.

§ 6 Tekijänoikeudet

 1. Content Writer ilmoittaa, että sillä on Teosten tekijänoikeudet.
 2. Teosten Asiakkaalle siirron yhteydessä Content Writer siirtää Teosten tekijänoikeudet ja toissijaiset oikeudet Asiakkaalle.
 3. Portaalin tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kuuluvat Content Writerille, ja niitä suojaavat tekijänoikeuksia  ja muita yleisesti sovellettavia oikeuksia koskevan lainsäädännön säännökset.
 4. Asiakas valtuuttaa Content Writerin käyttämään tavaramerkkejään julkaisemalla niitä Content Writerin verkkosivuilla. Tässä yhteydessä Asiakas myöntää Content Writerille ilmaisen, jakamattoman ja pysyvän luvan käyttää tavaramerkkiä edellä mainitussa laajuudessa.

§ 7 Vastuu

 1. Content Writer ei ole vastuussa Asiakkaalle vahingoista, jotka eivät ole Content Writerin hallinnassa.
 2. Content Writer ei ole laillisessa vastuussa Asiakkaalle vahingoista, jotka johtuvat Portaalin käytöstä, sen epäasiallisesta käytöstä tai käytön estymisestä, riippumatta siitä, miten vahingot ovat syntyneet ja mitä ne koskevat.
 3. Content Writer on vastuussa Asiakkaalle vain Sopimuksen rahalliseen arvoon asti.
 4. Content Writer vastaa Asiakkaalle vain tyypillisistä ja tosiasiallisesti aiheutuneista vahingoista, jotka ovat ennakoitavissa Sopimuksen tekohetkellä ja jotka johtuvat Content Writerin tahallisesta toiminnasta, lukuun ottamatta menetettyjä hyötyjä.
 5. Teosten käyttämättä jättäminen ei oikeuta Asiakasta suoritetun maksun palautukseen tai muihin korvausavaatimuksiin.
 6. Content Writer ei ole vastuussa Asiakkaalle vahingoista, jotka johtuvat Portaalin virheistä ja teknisistä vioista.
 7. Content Writer ei tarkista Asiakkaan antamien tietojen oikeellisuutta ja totuudenmukaisuutta sekä tapaa, jolla Asiakas käyttää sisältöä. Asiakas julkaisee ja muokkaa Teoksia omalla vastuullaan.

§ 8 Loppumääräykset

 1. Asioissa, jotka eivät kuulu näiden Sääntöjen soveltamisalaan, sovelletaan muita yleisesti sovellettavia Puolan lainsäädännön asiaankuuluvia säännöksiä.
 2. Näiden Sääntöjen määräyksistä johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ​​Content Writerin suhteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Kehitä sisältöäsi kilpailijoita nopeammin.